Incassodatum of datum van innen instellen

Om incassodatum of datum van innen in te stellen volg je de volgende stappen:

  1. Klik rechtsboven op je naam
  2. Ga naar Instellingen
  3. Klik in menu op Betaalinstellingen

Je ziet vervolgens een veld waar je de incassodatum of datum van het innen van abonnementsgelden in kunt stellen.

De incassodatum is alleen instelbaar voor maandabonnementen. Voor weekabonnementen geldt dat de datum van aanschaf bepalend is voor wanneer er wordt geïncasseerd of geïnd. Houd er daarnaast rekening mee dat het altijd meerdere werkdagen duurt voordat een betaling binnen is vanwege de verwerkingstijd van banken. Je kunt echter instellen dat je een aantal dagen voor de incassodatum al de betaling kunt uitsturen, waardoor je eerder de betaling kunt ontvangen.

Hieronder worden de opties betreffende de incassodatum of datum van innen uitgelegd:


Aankoopdatum of eerste betaaldatum

Op basis van de aanschafdatum en ingestelde betaalperiode (in weken of maanden) worden de abonnementsgelden automatisch geïncasseerd of geïnd.

Voorbeeld: Piet schaft op 17 februari een abonnement van 40 euro per maand aan. Piet zal dan 40 euro op 17 februari direct betalen (de eerste maand), en vervolgens wordt er op 17 maart een bedrag van 40 euro automatisch geïncasseerd of geïnd.

Let op: er is een uitzondering als men op de 29ste, 30ste of 31ste van de maand een abonnement aanschaft. Indien dit het geval is dan zal de klant het resterende bedrag van de maand (pro rato) moeten betalen om een mandaat af te geven. De datum van innen wordt in dit geval de 1ste van de maand waarop het volledige bedrag van de nieuwe maand wordt afgeschreven.


1e en 15e van de maand

Het is ook mogelijk om te bepalen wanneer jij wilt dat de incasso plaatsvindt, zodat de eerste betaling pro rato wordt berekend en vervolgens de volgende abonnementsgelden bijvoorbeeld vanaf de 1e van de maand of 15e van de maand automatisch worden geïncasseerd of geïnd. 

Voorbeeld: Piet wil op 16 november een abonnement aanschaffen van 30 euro per maand en jij hebt de incassodatum ingesteld op de 1e van de maand. Piet zal dan 15 euro direct betalen voor de eerste periode (immers: er zijn nog 15 dagen in november over en de prijs is 30 euro / 30 dagen = 1 euro per dag). Vervolgens wordt op 1 december automatisch 30 euro van de rekening van Piet afgeschreven voor de maand december.