Klant kan niet worden toegevoegd

Wanneer je een klant of lid met actief product wilt toevoegen aan een sessie, bijvoorbeeld les of training, en de volgende melding krijgt:

"Klant toevoegen niet mogelijk, klant heeft geen actief product of niet genoeg credits voor de geselecteerde activiteit in deze periode" dan komt dat door de volgende oorzaken:

1. Product niet gekoppeld aan activiteit

Het is altijd belangrijk om aan te geven voor welke activiteiten (lessen / trainingen / events) een product gebruikt kan worden, zodat de credits gebruikt kunnen worden om een boeking te doen. Indien dit namelijk niet het geval is, dan kunnen de credits van het product niet worden ingezet.

Dit kan ook bijvoorbeeld voorkomen als je een product hebt verwijderd, deze is dan niet meer geactiveerd bij een activiteit en men kan de credits van het product niet meer gebruiken. 

2. Product heeft te weinig credits (of geen credits)

Wanneer een klant bijvoorbeeld een abonnement van 1x per week heeft dan kan de klant maar 1x per week aan een sessie worden toegevoegd, het is dan niet mogelijk de klant 2x toe te voegen. Verder kan het ook voorkomen dat de credits van de rittenkaart zijn verbruikt, nadat je bijvoorbeeld net daarvoor de klant nog hebt kunnen toevoegen.

3. Product is niet meer geldig op de datum van de sessie (geldigheidsdatum verstreken)

Wanneer een product, bijvoorbeeld rittenkaart, niet meer geldig is op de datum van de sessie (bijv. les of training), dan kunnen de credits niet worden gebruikt om de klant toe te voegen aan de sessie. Je kunt dan eventueel via het profiel van de klant de geldigheid van het product verlengen.

4. Product is nog niet actief op de datum van de sessie (startdatum is later)

Wanneer een je een klant probeert toe te voegen aan een sessie (bijv. les of training) wanneer het abonnement nog niet is ingegaan dan kunnen de credits niet worden gebruikt. In dit geval kun je een eventueel een losse credit toekennen.

5. Product is gepauzeerd of geblokkeerd

Wanneer het abonnement van een klant is gepauzeerd in de periode waarin de boeking plaatsvindt, dan lukt het niet om de klant toe te voegen aan een sessie. Wanneer een product is geblokkeerd dan lukt het ook niet.

6. Indien familieaccount: product niet gekoppeld aan familielid

Het kan voorkomen dat het product nog niet is gekoppeld aan het familielid, en dat deze nog is gekoppeld aan de hoofdgebruiker of ander familielid. Je kunt in dit geval via tabje "Producten" bij het profiel van de klant, het product wijzigen en het juiste familielid koppelen.